E-2 YATIRIMCI VİZESİ

E-2 yatırımcı vizesi ABD`ye gelen yatırımcılara, yatırım yaptıkları teşebbüsü geliştirmeleri ve yönetmeleri amacıyla veya yatırım yapmaya karar verdikleri zaman; yeterli sermayeye sahiplerse verilir. Vizeyi alabilmek için ABD ile yatırımcının ülkesi arasında karşılıklı bir yatırım anlaşması bulunmalıdır ve yatırımcı o ülkenin vatandaşı olmalıdır. ABD şirketinin en az yüzde 50’si yatırımcının ülkesinin vatandaşlarının mülkiyeti altında bulunmalıdır. E-2 vizesi için başvuran kişinin yatırımcı şirketin sahibi, ortağı, müdürü, yöneticisi veya önemli pozisyonda çalışan bir elemanı olması gerekmektedir. Ortak yatırımcı şirketlerin çalışanları da E-2 vizesi alabilirler. Vizeyi alabilmek için gerekli olan yatırım aktif, yeterli ve marjinal olmayan bir yatırım olmalıdır.

E-2 vizesi alabilmek için belirlenmiş bir yatırım alt sınırı yoktur; yatırımın yeterliliği bir oran testi ile belirlenir. Oran testi, yatırım yapılan para miktarı ile yatırım yapılan işin değerinin karşılaştırılması ile yapılır. Yatırımcı sadece ABD’de oturma izni alabilmek için marjinal bir teşebbüse yatırım yapmamalıdır. Teşebbüsün marjinalliğine teşebbüsün ekonomik etkisine ve yarattığı iş imkanlarına bakılarak karar verilir.

Tüm E2 başvuru sahiplerinin DS-160 başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Başvuru formunuzu tamamladıktan sonra bir hesap oluşturup vize başvuru ücretini ödeyiniz. E2 vizeleri için başvuru ücreti her yıl değişken olup, iadesi yapılmaz ve başvuru yapan her aile bireyi için ödenmelidir. Bu aşamada vize görüşmesi için randevu tarihi belirlemeyiniz. Vize randevu tarihiniz belgeleriniz incelendikten sonra ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, oluşturduğunuz hesapta belirttiğiniz adrese e-posta yoluyla bildirilecektir. Lütfen E2 vize başvurusu için gerekli tüm belgeleri aşağıda belirtilen sıralamada, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tarayınız ve  randevu talebinizle birlikte iletiniz.

Lütfen taradığınız belgeleri yeterli çözünürlük ve okunabilirliğinden emin olduktan sonra aşağıda belirtilen sıralamaya uygun olarak gönderiniz. Tüm bu gereklilikleri yerine getirmeyen başvurular, göndericiye iade edilecek ve bu da vize görüşmesinin gecikmesine sebep olacaktır.

BÖLÜM A (İçindekiler)

BÖLÜM B (Formlar)

 1. Doldurulmuş DS-160 vize başvuru formunun barkod sayfası (aile bireyleri dahil olmak üzere her başvuru sahibi için doldurulmalıdır);
 2. Asıl başvuru sahibi için doldurulmuş DS-156E formu;
 3. Avukat veya resmi temsil hakkı bulunan kişi adına doldurulmuş G-28 formu (varsa). Formdaki iletişim bilgileri kısmına mutlaka e-posta adresi yazılmalıdır ve tüm sorular eksiksiz cevaplanmalıdır.

BÖLÜM C (Kişisel Bilgiler)

 1. En az 6 ay geçerliliği olan pasaportun kişisel bilgilerin yer aldığı sayfasının fotokopisi;
 2. Türkiye’deki yasal durumu gösteren belge (Türk vatandaşları dışındaki kişiler için);
 3. Her başvuru sahibi için asıl başvuru sahibi ile olan ailevi bağları kanıtlar belgeler (Evlilik cüzdanı, vukuatlı nüfus kayıt örneği vs);
 4. Asıl başvuru sahibi tarafından imzalanmış, Amerika’daki yasal statü sona erdiğinde geri dönüleceğine dair hazırlanmış belge.

BÖLÜM D (Ön Yazı ve İş Planı)

 1. Amerika’daki şirketi, pozisyonu ve başvuru sahibinin vasıflarını açıklayan bir ön yazı. Şirketin E-2 statüsüne uygunluğu, başvuru sahibinin nitelikleri ve pozisyona uygunluğu detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.
 2. Önümüzdeki 5 sene için Kar/Zarar öngörülerini de içeren detaylı bir iş planı. Şirketin hem güncel hem ileriye yönelik gelir getirme potansiyelinin net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Şirket gelirleri, yatırımcı ve ailesinin geçimini sağlamanın ötesine geçmeli, Amerikan ekonomisine hatırı sayılır katkıda bulunmalıdır.
 3. IRS’ye (Amerikan Gelir Dairesi Başkanlığı) bildirilen gelirleri gösteren, son iki yıla ait Amerikan Vergi Beyannameleri (varsa);
 4. W-2 ve W-4 vergi formları;
 5. Şirket bordrosu, çalışanlara (varsa) ödenen maaşları gösteren kayıtlar, çalışanların kişisel bilgileri (isimleri, maaşları, W-2 formları).

BÖLÜM E (Şirketin Mülkiyeti)

1.       Şirketin mülkiyetini gösterir belgeler. Şirketin mülkiyetinin en az %50’si, anlaşmalı ülke vatandaşına/kuruluşuna ait olmalıdır.

2.       Şirketin birden fazla sahibi olması veya tüzel kişilerin de hissesi bulunması durumlarında aşağıdaki belgeleri de ekleyiniz:

a.       Şirketin mülkiyet yapısını gösterir bir organizasyon şeması;

b.      Mülkiyeti yasal olarak belgeleyen evraklar (kuruluş belgesi, hisse senetleri, ticari sicil gazetesi)

c.       Hisse sahiplerine ait pasaport fotokopileri ve ana şirkette sahip oldukları hisse yüzdeleri

3.       Hisseleri borsada işlem gören fazla sayıda hissedarlı (hissedarların hiçbirinin 50%’den fazla payının olmadığı) şirketlerde;

a.       Hisselerin işlem gördüğü tüm borsaları gösteren, şirket tarafından yasal olarak yetkilendirilmiş bir kişi tarafından yazılmış yazı.

b.      Hisselerin işlem gördüğü borsadan yakın tarihte alınmış yazı.

4.       E-1 vize için; Amerika ve Türkiye dışında kurulmuş şirket başvurularında mülkiyeti gösteren çizelge ve şirket devamlılığını gösteren belge/faaliyet raporu/yasal şirket kaydı vb.

BÖLÜM F (Yatırım veya Ticaretin Belgelenmesi)

Yatırım (E-2)

Başvuru sahibinin hali hazırda yatırım yapmış veya bu süreçte olduğunu gösterir belgeler: İş kontratları, kira sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, banka hesap dökümleri, faturalar, banka dekontları gibi Amerika’da yatırımı kanıtlar her tür belge. Lütfen para transferlerine ait belge gönderirken her bir transfere ilişkin dekontu ekleyip ilgili transferi gönderici ve alıcı banka hesap ekstrelerinde işaretleyiniz. Bu şekilde hazırlanmamış başvuru dosyaları daha detaylı açıklama yapılmak üzere başvuru sahiplerine geri gönderilecek ve bu durum vize görüşmesinin ertelenmesine neden olacaktır.

BÖLÜM G (Asıl Başvuru Sahibinin Profesyonel Nitelikleri)

 1. Asıl başvuru sahibinin özgeçmişi
 2. Çalışacağı pozisyona uygunluğunu ve bu alanda gerekli deneyim ve becerilere sahip olduğunu gösterir diploma, sertifika, katılım belgesi, referans mektupları vs.

A.B.D’de Vize Statüsü Değiştirme (Change of Status)

Amerika Birleşik Devletleri’nde yetkili makamlara başvuruda bulunarak vize statüsünü E-2’ye çevirmiş tacir ve yatırımcılar, vize başvurusu için yukardaki adımları aynı şekilde uygulamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde onaylanmış vize statüsü değişikliği, başvuru sahibi Amerika Birleşik Devletleri’nde kaldığı süre zarfında geçerlidir ve vize yerine geçmez. Statü değişikliği onaylanmış kişinin, Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrıldığında, iş amaçlı geri dönmek için bir E-2 vizesine ihtiyacı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde onaylanmış vize statüsü değişikliği, E-2 vizesinin onaylanacağı garantisini vermediği gibi, başvuru sahibine herhangi bir ayrıcalık da tanımaz. Vize statüsü değişikliğine sahip olan kişiler de yukarda belirtilen bütün gereklilikleri aynı şekilde yerine getirmelidir.

Halihazırda E-2 Vizesi Bulunan Kişilerin Aile Bireyleri

Asıl E vizesi sahibine eşlik edecek eş ve 21 yaş altı çocuklar, uyruklarına bakılmaksızın aile bireyi için E vizesi alabilirler. E vizesi sahiplerinin eşleri ABD’de çalışma iznine başvurabilir. E vizesi sahipleri, ABD’deki ticari faaliyetleri sürüp, işletmedeki statüleri devam ettiği sürece ABD’de kalmaya devam edebilirler.

Aile bireyi olarak başvuru yapmak için öncelikle her başvuru sahibi için DS-160 vize başvuru formunu doldurunuz. Formu tamamladıktan sonra hesap oluşturup her bir başvuru için vize ücreti ödemesini gerçekleştiriniz. (E-2 vizeleri için başvuru ücreti 205 ABD doları olup, iadesi yapılmaz.) Ödeme yaptıktan sonra asıl başvuru sahibinin E-2 statüsünde olduğunu kanıtlayan E-2 vize kopyası ya da I-797 form kopyasını PDF dosyası halinde mail olarak bize gönderiniz. Bu aşamadan sonra, Konsolosluk E Vize Bölümü size E-2 aile bireyi olarak vize alabilmeniz için göndermeniz gereken belgelerin listesini e-posta yoluyla ulaştıracaktır. Sizden istenilen bütün belgeleri eksiksiz olarak tarafımıza ilettikten sonra, dosyanız incelenecek ve size bir vize görüşme randevusu verilecektir.

E-2 Vize Bekleme Süreleri

E-2 vize randevu talebiniz bize ulaştıktan sonra 6 ila 8 hafta içerisinde sizinle irtibata geçilecektir. Seyahat planlarınıza en uygun randevu tarihini ayarlamak için bizimle mümkün olduğunca erken irtibata geçmenizi ve vizeniz basılıp, pasaportunuz tarafınıza ulaştırılana kadar Amerika Birleşik Devletleri’ne söz konusu amaçla seyahat planı yapmamanızı tavsiye ederiz.

Genel Başvuru Belgeleri – Tüm Vize Türleri İçin

Tüm vize türlerinde aşağıdaki belgeler gereklidir:

 1. ABD seyahatine uygun geçerli pasaport. Pasaportun, ABD’deki kalış süresinin sonundan itibaren en az altı ay süreyle geçerli olması gerekir (ülkeye özgü anlaşmalarla muaf olmadığı sürece).
 2. En son verilen ABD vizesinin işlenmiş olduğu pasaport (mevcut ise).
 3. DS-160 Göçmen Olmayan Vize Başvuru Formunun onay sayfası.
 4. Bu web sitesinden alınarak yazdırılan Onay ve Talimatlar sayfası.
 5. Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet 5 x 5 cm (2 x 2 inç) renkli vesikalık fotoğraf. Dışişleri Bakanlığı fotoğraf kurallarıyla ilgili ilave ayrıntıları şu adresten inceleyebilirsiniz:
 6. Amerika Birleşik Devletleri’ne başka bir amaçla girmedikçe eşlik eden aile üyeleri duruma göre bir evlilik cüzdanı (eş için) ve/veya nüfus cüzdanı (21 yaş altındaki evli olmayan çocuklar için) sunmalıdır.

Bir randevuya bizzat kendiniz giriyorsanız, orijinal belgeleri yanınızda getirmeniz gerekmektedir. Belgelerinizi kurye yoluyla gönderme hakkınız varsa, halen geçerli olan pasaportunuzu ve en son verilen ABD Vizesinin verildiği önceki pasaportunuzu (varsa), DS-160 onay sayfasını ve diğer destekleyici belgelerin birer kopyasını göndermeniz gerekmektedir. Aşağıda her vize türü için gereken destekleyici belgelerin bir listesini bulabilirsiniz.